• Ambulancia klinickej psychológie

  Poskytujeme starostlivosť deťom od útleho veku, dospievajúcim a ich rodinám. Pri vytváraní individualizovaných intervenčných programov uplatňujeme integratívny prístup.

  <span>Ambulancia klinickej psychológie</span>
 • PSYCHODIAGNOSTIKA

  Ambulancia je vybavená štandardizovanými psychodiagnostickými metodikami a realizuje kompletné psychodiagnostické vyšetrenia.

  PSYCHODIAGNOSTIKA
 • TERAPIA

  Pomocou realizovaných terapeutických intervencií sa snažíme posilňovať vnútorné zdroje klientov a napomáhame im v adaptívnom využívaní svojho potenciálu.

  TERAPIA
<h3>PSYCHODIAGNOSTIKA</h3>

PSYCHODIAGNOSTIKA

Realizujeme komplexné psychodiagnostické vyšetrenie detí od obdobia ranného veku až po obdobie adolescencie. Posudzujeme celkový psychický a kognitívny obraz. Sledujeme kauzálny vzťah medzi psychologickými činiteľmi a pociťovanými ťažkosťami.

<h3>TERAPIA</h3>

TERAPIA

V terapeutickom procese dbáme na komplexnosť a snažíme sa vždy nahliadať na individualitu každého jednotlivca. Využívame rôzne formy intervencií v závislosti od  charakteru ťažkostí (vývinové, emočné, kognitívne), temperamentu/osobnosti dieťaťa a celkovej situácie v prostredí mikroklímy.

<h3>PORADENSTVO</h3>

PORADENSTVO

Chcete sa o sebe dozvedieť niečo viac? Stojíte pred rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť Vaše budúce profesijné zameranie? Ste rodičia a radi by ste niečo skonzultovali, zorientovali sa v nejakej problematike alebo ste zachytili nejaké zmeny v správaní Vášho dieťaťa a chcete sa poradiť? Kontaktujete nás prostredníctvo online formulára alebo napíšte email tpsychos2017@gmail.com dohodneme si stretnutie.

Terapeuticko-preventívne centrum pre deti, dospievajúcich a rodinu

Ambulancia klinickej psychológie

Sme jedným z mála zariadení, ktoré sa venuje deťom od útleho veku a deťom s rizikom rozvoja neurovývinových porúch. Veríme, že včasná intervencia napomáha znížiť závažnosť symptomatiky a zlepšuje kvalitu života celej rodiny. Realizujeme kompletné psychodiagnostické vyšetrenie. V terapeutickom procese dbáme na komplexnosť preto pri vytváraní terapeutického plánu a individualizovaných intervenčných programov využívame poznatky z rôznych terapeutických smerom a tréningových programov.

Spolupráca s poisťovňami ukončená !!!Ambulancia od 01.09.2023 nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní a všetky služby sú poskytované na priamu platbu.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com