• T- PSYCHOS s.r.o Ambulancia klinickej psychológie

  Ambulancia klinickej psychológie sa profiluje na poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom od útleho detstva až po obdobie dospelosti.

  T- PSYCHOS s.r.o <span>Ambulancia klinickej psychológie</span>
 • PSYCHODIAGNOSTIKA

  Ambulancia je vybavená štandardizovanými psychodiagnostickými metodikami a realizuje kompletné psychodiagnostické vyšetrenia.

  PSYCHODIAGNOSTIKA
 • TERAPIA

  Realizujeme podporné vedenie, sprevádzame klientom  náročným životným obdobím, orientujeme sa aj na oblasť sebarozvoja.

  TERAPIA
Prvotné stretnutie s rodičmi

Prvotné stretnutie s rodičmi

Cieľom prvotného stretnutia s rodičmi je získať čo najviac informácií o dieťati a jeho vývine. Zameriavame sa na popis problematiky a zachytenie celkovej dynamiky manifestovaných ťažkostí v priebehu vývinu. Preberieme si klímu rodinného a školského prostredia.

Psychodiagnostické vyšetrenie

Psychodiagnostické vyšetrenie

Prvotné cca 2 stretnutia s dieťaťom sú zamerané na spoznanie samotného dieťaťa/adolescenta a nadviazanie bezpečného vzťahu. Zameriavame sa na oblasť prežívania, zachytenie osobnostnej štruktúry, porozumenie stratégiám zvládania záťažových situácií, preskúmanie stresových faktorov v okolí, vypracovanie kognitívneho profilu...

Terapeutické vedenie

Terapeutické vedenie

Po vzájomnej dohode (psychológ-rodič-dieťa), ak to okolnosti dovoľujú bude vypracované terapeutické vedenie. Jedno stretnutie s dieťaťom trvá približne 50 minút. Dĺžka terapie je veľmi individuálna, je ťažké ju vopred presne odhadnúť.

Ambulancia klinickej psychológie sa profiluje na poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom od útleho detstva až po obdobie adolescencie. Práca s detským klientom prebieha v kooperácii a úzkej spolupráci s rodičom/rodičmi. Ambulancia je vybavená štandardizovanými psychodiagnostickými metodikami a realizuje kompletné psychodiagnostické vyšetrenia. Pomocou psychologického poradenstva a terapeutického vedenia pomáhame klientovi prekonať náročnejšie životné obdobia. Snažíme sa hľadať vnútorné zdroje detí a pomôcť im prekonávať nástrahy života.

Spolupráca s poisťovňami

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com