• T- PSYCHOS s.r.o Ambulancia klinickej psychológie

  Ambulancia klinickej psychológie sa profiluje na poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom od útleho detstva až po obdobie adolescencie.

  T- PSYCHOS s.r.o <span>Ambulancia klinickej psychológie</span>
 • PSYCHODIAGNOSTIKA

  Ambulancia je vybavená štandardizovanými psychodiagnostickými metodikami a realizuje kompletné psychodiagnostické vyšetrenia.

  PSYCHODIAGNOSTIKA
 • TERAPIA

  Pomocou realizovaných terapeutických intervencií sa snažíme posilňovať vnútorné zdroje klientov a napomáhame im v adaptívnom využívaní svojho potenciálu.

  TERAPIA
PSYCHODIAGNOSTIKA

PSYCHODIAGNOSTIKA

Ambulancia sa profiluje na posúdenie psychického vývinu už od útleho detstva. Vykonávame rozbor štruktúry osobnosti. Posudzujeme celkový psychický a kognitívny obraz. Sledujeme kauzálny vzťah medzi psychologickými činiteľmi a pociťovanými ťažkosťami.

TERAPIA

TERAPIA

V terapeutickom procese dbáme na komplexnosť a snažíme sa vždy nahliadať na individualitu každého jednotlivca. Využívame rôzne prvky intervencií v závislosti od  charakteru ťažkostí (vývinové, emočné, kognitívne), temperamentu/osobnosti dieťaťa a celkovej situácie v prostredí mikroklímy.

NADŠTANDART

NADŠTANDART

Chcete sa o sebe dozvedieť niečo viac? Stojíte pred rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť Vaše budúce profesijné zameranie? Neviete si poradiť s výberom strednej či vysokej školy? V ambulancii Vám vypracujeme ponuku na základe Vašich potrieb.

Poskytujeme psychologickú starostlivosť klientom od útleho detstva. Realizuje kompletné psychodiagnostické vyšetrenia. Profilujeme sa na neurovývinové poruchy a ich včasné zachytenie, nakoľko veríme, že včasná intervencia napomáha znížiť závažnosť symptomatiky a zlepšuje kvalitu života celej rodiny. Pomocou realizovaných terapeutických intervencií sa snažíme posilňovať vnútorné zdroje klientov a napomáhame im v adaptívnom využívaní svojho potenciálu.

Spolupráca s poisťovňami

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami na Slovensku

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com