Profilujeme sa na prácu s deťmi a dospievajúcimi s ADHD/ADD a rizikom rozvoja neurovývinových porúch (porucha autistického spektra,  narušená komunikačná schopnosťou, neuromotorická nezrelosť). Venujem sa aj  poruchám učenia a ťažkostiam  v správaní a regulácií emočného prežívania (impulzivita, irritabilita, anxieta, depresívne rozlady, izolované strachy…).    

Pri somatických / psychosomatických ťažkostiach posudzujem podiel psychogénnej zložky

 • ochoreniach nervovej sústavy (epilepsia, DMO…)
 • poranenia a bolesti hlavy, migréna, tetánia
 • vertigo, závraty
 • diabetes mellitus
 • fenylketonúria
 • gastrointestinálne ťažkosti – bolesti brucha, kŕčovité stavy
 • a iné

Zmeny v oblasti prežívania a správania

 • prejavy nervozity, výbuchy zlosti až afektívne prejavy v správaní
 • strachy, úzkostné prežívanie, nadlimitné stresové reakcie
 • depresívne rozlady, pocity smútku, strata záujmu
 • poruchy správania a prežívania
 • prežívanie náročného obdobie ( vzťahové konflikty, obdobie hľadanie vlastnej identity a formovanie sebaobrazu, obdobie skúšok, výber školy/povolania….)
 • ťažkosti v škole ( učenie, správanie)

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com