Pri somatických ťažkostiach posudzujeme podiel psychogénnej zložky na somatických ťažkostiach. Realizujeme psychodiagnostické vyšetrenie s následným vypracovaním terapeutického vedenia

Pri somatických / psychosomatických ťažkostiach:

 • ochoreniach nervovej sústavy (epilepsia, DMO…)
 • poranenia a bolesti hlavy, migréna, tetánia
 • vertigo, závraty
 • diabetes mellitus
 • fenylketonúria
 • gastrointestinálne ťažkosti – bolesti brucha, kŕčovité stavy
 • a iné

Zmeny v oblasti prežívania a správania

 • sťažený proces adaptácie na zmeny ( adaptácia na predškolské a školské zariadenie, zmeny v rodine…)
 • prejavy nervozity, výbuchy zlosti až afektívne prejavy v správaní
 • strachy, úzkostné prežívanie, nadlimitné stresové reakcie
 • depresívne rozlady, pocity smútku, strata záujmu
 • poruchy správania a prežívania
 • reakcie na traumatické udalosti (strata blízkej osoby, úraz…)
 • prežívanie náročného obdobie ( šikana, vzťahové konflikty, hľadanie vlastnej identity a formovanie sebaobrazu, obdobie skúšok, výber školy/povolania….)
 • ťažkosti v škole ( učenie, správanie)

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com