Realizujem komplexné psychodiagnostické vyšetrenia. Ambulancia sa profiluje na posúdenie
psychického vývinu od útleho detstva.

Realizujem komplexnú  diagnostiku zameranú na posúdenie symptomatológie porúch autistického spektra.

Poskytujem terapeutické a podporné vedenie, orientujem sa aj na oblasť sebarozvoja.

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com