PORADENSTVO A TERAPIA

Terapeutické vedenie (relaxačno-symbolická psychoterapia),
Nácvik relaxácie (základný – vyšší stupeň),
Terapia hrou „sandplaying“,
Intervenčné programy – Bilaterálna integrácia (BI), JIAS sluchový tréning, Tréning dielčich kognitívnych schopností podľa metódy B. Sindelar

Psychologické poradenstvo pre rodičov (v trvaní 30 min.)

Pre rodičov detí, ktoré sú vedené v ambulancii a chcú sa objednať na konzultáciu.

Odborná konzultácia

Pozorujete u Vášho dieťaťa zmenu správania? Má Vaše dieťa emočné výkyvy, zmeny nálad, prežíva náročné obdobie, alebo akékoľvek iné ťažkosti v prežívaní a nie ste si istý, či je už potrebné vyhľadať odbornú pomoc? Pokiaľ ju potrebuje kde začať? Školský psychológ, poradenský psychológ, centrum poradenstva a prevencie (CPP) alebo klinický psychológ?  Uvažuje o terapii ale neviete sa zorientovať v jednotlivých smerom? Vzhľadom k zvýšenému záujmu a množstvu telefonátov Vám ponúkame možnosť objednať si telefonickú konzultáciu, ktorá slúži k zorientovaniu sa rodiča ohľadom možných a vhodných krokov pri riešení ťažkostí dieťaťa. Konzultácia je na priamu úhradu a objednaním rodič súhlasí s platobnými podmienkami.

Objednávam si:
20 – 30 min. konzultáciu (15 eur)

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com