DIAGNOSTIKA A PRVÉ VYŠETRENIE

Všeobecné psychodiagnostické vyšetrenie zamerané na posúdenie kognitívneho a psychického obrazu dieťaťa. Dané vyšetrenie nezahŕňa diagnostiku Porúch autistického spektra, pokiaľ máte záujem o dané vyšetrenie musíte sa objednať konkrétne na diagnostiku PAS.

Diagnostika zameraná na zachytenie symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS 2 – Autism Diagnostistic Observation Schedule (pozorovacia metóda správania) a ADI-R Autism Diagnostic Interview (diagnostické interview na autizmus) – štruktúrované interview pre rodiča, ktoré ma zmapovať vývin a aktuálne správanie dieťaťa. V prípade záujmu o diagnostiku porúch autistického spektra (PAS) vyplňte prosím krátky formulár. Daná diagnostika je na priamu úhradu a objednaním rodič súhlasí s platobnými podmienkami. Informácie o cenách nájdete v sekcii cenník..

Prvé roky života sú obdobím najrýchlejšieho vývinu CNS a adaptácie na prostredie, preto včasné skúsenosti vo významnej miere rozhodujú o spôsobe života v budúcnosti. Ak vy, ako rodič alebo niekto vo Vašom okolí (blízka rodina, pediater, iný odborník) má podozrenie na vývinové ťažkosti (dieťa nerozpráva, máte podozrenie, že Vám nerozumie, nereaguje na meno, nenapodobňuje, je v interakcii inhibované, hrá sa prevažne rovnakým spôsobom..) v zmysle pretrvávajúcich odchýlok od populačnej a fyziologickej normy, je dôležité ich identifikovať čo najskôr, aby Vaše dieťa a Vy ako rodina ste sa dostali k včasnej intervencii a vaše dieťa mohlo napĺňa vývinový potenciál. Výsledkom danej psychodiagnostiky je vždy rozhodnutie, či dieťa potrebuje ďalšiu špecializovanú vývinovú starostlivosť alebo nie.
V prípade záujmu o posúdenie vývinovej úrovne jednotlivých oblastí (jemná motorika, hrubá motorika, komunikácia a reč, sociálne zručnosti) Vášho dieťaťa vyplňte formulár.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com