Ambulancia klinickej psychológie realizuje  komplexné posúdenie psychického vývinu od útleho detstva až do obdobia ranej dospelosti.  Ako jedno z mála zariadení sa venujeme deťom s rizikom  neurovývinových porúch, nakoľko vnímame ich včasné podchytenie za jeden z dôležitých faktorov pri nastavení intervencií zlepšujúcich celkovú funkčnosť dieťaťa ako aj celej rodiny.

Vykonávam rozbor štruktúry osobnosti. Posudzujem celkový psychický a kognitívny obraz (osobnosť, temperament, stratégia zvládania záťaže, emočné rozpoloženie, IQ, iné parciálne kognitívne schopnosti). Sledujem kauzálny vzťah medzi psychologickými
činiteľmi a pociťovanými ťažkosťami (somatické ťažkosti, vzťahy, výkon, strachy…)

 

Realizujem

  • Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie (intelekt, pamäť, emocionalita, stratégia zvládania záťaže, osobnosť)
  • Diagnostika a diferenciálna diagnostika porúch psychického vývinu-  Diagnostika symptomatológie porúch autistického spektra za použitia metodiky ADOS2, ADI-R, Posúdenie komunikačných zručností (slovník, porozumenie, funkčná komunikácia, prekomunikačné faktory, gestá, mimika, znaky, napodobňovanie…
  • Parciálne psychodiagnostické vyšetrenie: Kognitívnych schopností – intelekt, pamäť, pozornosť….
  • Posúdenie emocionálneho prežívania a psychického obrazu dieťaťa
  • Posúdenie  špecifických zručností a osobnostných predpokladov (osobnosť, temperament, profil IQ, stratégia zvládania záťaže…) pri voľbe štúdia/budúceho povolania

 

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com