Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

T – PSYCHOS. s.r.o.
sídlo: Pajorova 10, 040 01 Košice – Staré mesto
IČO: 45 889 040, DIČ: 2023123047
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 26482/V

Konajúci prostredníctvom: PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, konateľ
Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Košickým samosprávnym krajom zo dňa 03.03.2017, č.2855/2017/OSVaZ

Kontaktujte Nás

V prípade potreby si môžete dohodnúť termín stretnutia. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach 0905 892 825 alebo emailom tpsychos2017@gmail.com

T-PSYCHOS. s.r.o.

Ambulancia klinickej psychológie,
Panelová 2, 040 01 Košice
Slovenská Republika

Telefón: 0905 892 825
Email: tpsychos2017(zavinač)gmail.com

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com