Na základe požiadavky  zo strany zariadenia ponúkame

 •  Individuálne konzultácie a psychologické poradenstvo – zamerané prevažne na vybraný druh problematiky
 • Realizáciu skupinových stretnutí pre samotných žiakov s ťažkosťami vo vybranej oblasti  a podporné skupiny pre rodičov detí s psychiatrickou diagnózou
 • Tréning oslabených dielčich kognitívnych schopností – najmä pre deti I. stupňa základnej
  škole) – zraková pozornosť, sluchová pozornosť, selektivita a modalita a vypracovanie
  individuálneho tréningového plánu zameraného na stimuláciu problémových dielčich
  kognitívnych schopností pri ťažkostiach v učení, zhoršení školského prospechu,
  ťažkostiach s pozornosťou, hyperaktivitou. Tréning je možné realizovať, až po
  vstupnej diagnostike
 •  Nácvik relaxačných techník (individuálne- skupinovo) – oboznámiť a naučiť
  prostredníctvom nácviku relaxácie fyziologicky ovplyvňovať telesné procesy – strach, úzkosť,
  napätie
 • Prednášková činnosť – ponúkame vypracovanie prednášky na vybranú tematiku na základe
  požiadavky zo strany školy alebo škôlky. Profilujeme sa na najmä na problematiku PAS –
  Porúch autistického spektra, ADHD, Poruchy správania a emocionality a iné odchýlky
  v psychickom vývine dieťaťa
  Príklad: Čo je to Aspergerov syndróm? Ako komunikovať s dieťaťom s Aspergerovým
  syndrómom? Obraz symptomatológie PAS (autizmu). Obraz dieťaťa s ADHD. Panické ataky
  viazané na školský výkon. Depresívny žiak/čka…a iné

Ceny služieb mimo ambulancie sú na základe individuálnej dohody.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com