Sme odborné klinicko-psychologické pracovisko venujúce sa niekoľko rokov intenzívnej práci s klientmi s najrôznejšími druhmi ťažkostí. Máme niekoľkoročné skúsenosti a prax nielen v oblasti klinickej práce v kontexte zdravotníckej starostlivosti, ale aj z oblasti poradenstva – v školskom kontexte a v prostredí biznisu. Na základe našich skúseností, odbornej kvalifikácie a vzdelania sme schopní prispôsobiť našu ponuku špecifickým potrebám pracoviska a jeho zamestnancov.

Na základe našich dlhoročných skúseností je zdrojom dobrého výkonu a efektivity v pracovnom kontexte najmä osobná integrita a vnútorná spokojnosť zamestnanca – zameriavame sa teda najmä na zvyšovanie sebauvedomenia, prácu na vlastnom sebarozvoji, podporu vnútorných zdrojov a rozvoj tvorivého prispôsobenia sa jednotlivca v každodennej realite.

Poradenstvo online/telefonicky

V prípade nemožnosti osobného stretnutia alebo potreby väčšej anonymity ponúkame najmä v situácii krízy možnosť využiť jednorázovo poradcu a konzultanta na telefóne, prípadne online (s web kamerou alebo bez). Dané poradenstvo nenahrádza osobný kontakt, pre akútnejšie situácie alebo potrebu poradenstva s osobnými či pracovnými ťažkosťami, kde by zamestnanec radšej volil túto formu, môže byť dostatočným podporným kontaktom s odborníkom.

Podporný program – napr. v rámci Dní zdravia

Pre skupiny

Interaktívne prednášky na rôznorodé témy

Podľa požiadavky pracoviska a záujmu zamestnancov vieme pripraviť odborné prednášky na rôzne aktuálne témy, ktoré rezonujú našou každodennou realitou. Ich lepšie pochopenie môže byť nápomocné pri hľadaní vlastného balansu, spokojnosti či výkonnosti v práci.

Workshopy

Prostredníctvom zážitku v skupine je možné zvýšiť uvedomenie si seba, svojho bežného fungovania a následne trénovať nové spôsoby a zručnosti, ktoré môžu obohatiť náš bežný „repertoár“ správania a skvalitniť naše fungovanie v osobnom i pracovnom živote. Zameriavame sa prioritne na oblasť duševného zdravia a vlastnej sebapodpory.

Niektoré z našich ponúkaných workshopov:

 • Efektívna komunikácia v praxi
 • Konflikty a ako ich riešiť
 • Zvládanie stresu a zvyšovanie odolnosti
 • Tolerancia voči odlišnostiam alebo prečo nás inakosť irituje
 • Teambuilding zameraný na sebapoznanie v kontexte tímového fungovania

Niektoré z našich ponúkaných prednáškových tém:

 • Stres náš každodenný. A čo s ním?
 • Psychohygiena a relaxácia – ako byť láskavý k sebe
 • Úzkosť ako choroba našej doby
 • Sebapoznanie – ako dobre vychádzať sám so sebou
 • Psychosomatika – keď duša hovorí cez telo
 • Vzťahy a ako sa v nich cítiť dobre

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com