Chcete sa o sebe dozvedieť niečo viac? Stojíte pred rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť Vaše budúce profesijné zameranie? Rozmýšľate, či sa hodíte na isté povolanie? Možno ste študentom končiacich ročníkov základnej alebo strednej školy a rozmýšľate kam ďalej. Alebo by ste radi  podporili sebarozvoj a dozvedeli sa o sebe niečo viac. Pripravili sme pre Vás balíky služieb, možno Vás niektorý z nich zaujme. V prípade, ak ste sa ani v jednom nenašli vypracujeme Vám ponuku na základe Vašej konkrétnej požiadavky.

 

Balík štandard

  • posúdenie intelektového potenciálu – verbálna inteligencia, numerická inteligencia, figurálna inteligencia, celková úroveň poznávacích schopností, pamäť, vedomosti (verbálne, numericky a figurálne kódované
  • diagnostiku osobnostných charakteristík,
  • vyhotovenie hodnotového/záujmového profilu – osobnosť s motorickou (manuálnou či manuálne technickou) životnou orientáciou (Realistický typ – R), osobnosť s investigatívnou, či vedeckou životnou orientáciou (Investigativný typ – I), osobnosť s umeleckou životnou orientáciou (Umelecký typ – A), osobnosť s sociálnou životnou orientáciou (Sociálny typ – S), osobnosť s podnikavou životnou orientáciu (Podnikavý typ – E), osobnosť s konformnou životnou orientáciou (Konvenční typ – C)

 

Balík premium

Balík štandard plus

  • zhodnotenie pozitívnych a negatívnych stratégií zvládania stresu

 

Balík premium plus

Balík štandard plus

  • zhodnotenie pozitívnych a negatívnych stratégií zvládania stresu
  • posúdenie emocionálnej inteligencie – vnímanie emócií – schopnosť rozpoznávať emócie, využitie emócií – schopnosť vzbudzovať emócie a využíť ich k zefektívneniu kognitívnych procesov, porozumenie emócií –schopnosť porozumieť jednoduchým aj zložitým emóciám, riadenie emócií – schopnosť a regulovať emócie u sebe aj druhých

 

Dôraz kladieme na individuálny prístup a dostatočný priestor na hlbšie preskúmanie potenciálu, možností, potrieb a túžob samotného klienta. Celkový čas diagnostickej práce závisí od typu balíka, ale vždy zahŕňa úvodný rozhovor a následný diagnostický proces, za použitia projektívnych metód, testov a rôznych foriem dotazníkových metód. Výstupom je záverečná konzultácia, kde je priestor na vzájomný rozhovor o celkovom profile, plánoch a smerovaní dieťaťa/dospievajúceho, ktorý môže byť následne zohľadnený v rozhodovacom procese a ďalšom smerovaní. V prípade, ak uvažujete nad výberom strednej školy, ideálne je absolvovať záverečnú konzultáciu aj za prítomnosti rodiča.

 

Poskytovaná služba v rámci nadštandardu nie je náhradou akéhokoľvek zdravotného vyšetrenia, diagnostiky alebo liečby. Uplatňovanie nadštandardnej služby nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Objednaním si danej služby (osobne, telefonicky, mailom) klient/zákonný zástupca klienta prijíma podmienky poskytovania danej služby.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com