Ambulancia poskytuje psychologickú starostlivosť klientom od útleho detstva, preto z časových a kapacitných dôvodov sa orientuje prevažne na prácu s klientmi v období rannej dospelosti.  V prípade, ak ste už ste klientom ambulancie, po dovŕšení 18teho roku Vás požiadame a podpis informovaného súhlasu a preštudovanie si Všeobecných obchodných podmienok ambulancie.  Potencionálne nového klienta v priebehu telefonického alebo osobného objednania v skratke vyzveme na stručnú charakteristiku ťažkostí. Kontaktovať psychologickú ambulanciu Vám niekto odporučil alebo záujem vychádza z Vašej vnútornej motivácie? V priebehu prvotného stretnutia sa zameriavame na popis problematiky a zachytenie celkovej dynamiky prítomných ťažkostí. V prípade, ak ste v minulosti už absolvovali psychologické vyšetrenie, alebo iné lekárske vyšetrenie týkajúce sa danej problematiky, prosíme Vás priniesť so sebou závery. Informácie z predchádzajúcich lekárskych vyšetrení nám môžu byť nápomocné pri vhľade do celkovej problematiky.

Na základe zhodnotenia prvotných informácii Vám môžeme odporučiť psychodiagnostické vyšetrenie.   Prostredníctvom psychodiagnostických metód, ktoré sú administrované v závislosti od povahy problematiky sa zameriavame na oblasť prežívania, zachytenie osobnostnej štruktúry, porozumenie stratégiám zvládania záťažových situácií, preskúmanie stresových faktorov v okolí, vypracovanie kognitívneho profilu… Po ukončení psychodiagnostických stretnutí budete oboznámený s výsledkami a dohodneme sa na ďalšom postupe. V prípade záujmu po vzájomnej dohode medzi klientom a psychológom, ak to okolnosti dovoľujú  je možné si dohodnúť  terapeutické vedenie. Jedno stretnutie  trvá 50 minút. Dĺžka terapie je veľmi individuálna, je ťažké ju vopred presne odhadnúť.

Vzhľadom k veľkosti a časovým možnostiam ambulancie nie je automatické, že po absolvovaní úvodného psychodiagnostikého vyšetrenia Vám budeme vedieť vyjsť v ústrety a započať spoločne dlhodobejší terapeutický proces. Radi Vám ponúkneme kontakty na naše ďalšie šikovné kolegyne, ktoré budete môcť kontaktovať.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com