PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, Ambulancia klinickej psychológie

Špecializáciaklinická psychológia

VzdelávanieFilozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Pracovné dnipodľa objednania

PhDr. Zuzana Sinayová Očovská, Ambulancia klinickej psychológie

Vyštudovala som psychológiu na FiFPU v Prešove. Od roku 2007 som pracovala ako asistent psychológa v Detskej psychiatrickej liečebni, kde som po skončení štúdia v roku 2008 pokračovala ako psychológ. Realizovala som psychodiagnostické vyšetrenia a terapeutické intervencie. Od roku 2009 do roku 2016 som pracovala v Detskej fakultnej nemocnici ako klinický psychológ a špecializovala som sa na problematiku psychosomatiky a odchýlky v psychickom vývine detí.  Bola som súčasťou psychologického tímu Linky detskej dôvery. Absolvovala som špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia.

Od roku 2017 pracujem v ambulancii klinickej psychológie, ako klinický psychológ a garant poskytovanej psychologickej starostlivosti. Krátke obdobie som aktívne spolupracovala so Súkromnou základnou školou pre žiakov s autizmom Pochop môj svet. Venujem sa diagnostike psychického vývinu detí.   Špecializujem sa na diagnostiku porúch autistického spektra a problematiku psychosomatiky. Poskytujem terapeutické a podporné vedenie. Ukončila som dlhodobý psychoterapeutický výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii a pracujem pod supervíziou. V minulosti som absolvovala výcvik v systemickej psychoterapii,  výcvik zameraný na terapeutickú prácu s deťmi prostredníctvom hrovej činnosti „sandplaying“ a ročný kurz v relaxačno-symbolickej terapie. V oblasti psychodiagnostiky som absolvovala vzdelávanie v Rorschachovej metodike v Prahe, ktoré som ukončila skúškou.

Som zapísaná v zozname trénerov dielčich kognitívnych schopností podľa Brigitte Sindelar  (realizujem tréning oslabených dielčich kognitívnych schopností) a v zozname terapeutov Bilaterálnej integrácie.  Absolvovala som mnohé iné krátkodobé vzdelávania zamerané na terapeutickú a psychodiagnostickú prácu s deťmi a adolescentmi. Pri práci s deťmi využívam rôzne prvky hrovej terapie – práca s figúrkami v piesku, scénotest, tématické hry, kreslenie, metaforické karty, relaxácie. V staršom veku (obdobie pubescencie až dospelosti) využívam prvky racionálnej náhľadovej terapie, rozhovor, emočná podpora, psychoedukácia, rôzne formy projektívnych techník (sandplaying, metaforické karty, rodinná doska), relaxácia a práca s imagináciami. Som mamou troch detí.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com