Mgr. Stanislava Dutková, špeciálna pedagogika

ŠpecializáciaŠpeciálna pedagogika

VzdelávaniePedagogická fakulta KU v Levoči

Pracovné dništvrtok od 14:30-17:30

Mgr. Stanislava Dutková, špeciálna pedagogika

 

Po ukončení štúdia Špeciálnej pedagogiky na pedagogickej fakulte KU v Levoči som začala pracovať v Súkromnej škole pre deti a žiakov s autizmom v Prešove, kde pôsobím už 11 rokov. Už počas štúdia, som tam chodila ako dobrovoľník. Počas leta 2014 som sa zúčastnila misií v Afrike v Mozambiku, kde som sa venovala aj deťom so špeciálnymi potrebami a načerpala som mnoho skúsenosti. V roku 2015 som vycestovala na 2 mesačnú prax do Kanady, kde som sa venovalo priamo v rodine dvom autistickým chlapcom a zúčastnila dvojtýždňového tábora s autistickými deťmi v outdoor centre v Toronte. Počas štúdia som absolvovala Erazmus na Karlovej univerzite v Prahe a počas zamestnania som sa aktívne zapojila do Erazmus +.

Tohto času pôsobím ako špeciálny pedagóg v Súkromnom centre špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom v Prešove.

Absolvovala som a získala odborné certifikované kurzy v oblastiach Využitie výmenného obrázkového komunikačného systému (PECS) v školskom a domácom prostredí u deti s autizmom (Prešov), Intenzívna interakcia (Prešov), Spôsob myslenia osôb s autizmom v každodenných aktivitách ( Praha), Autistická a neurotypická kultúra (Praha), Zvládanie problémového správania u detí s autizmom, Ranná logopedická intervencia u detí s autizmom (Prešov), Video Modeling (Praha), Bilaterálna integrácia (Bratislava), sluchový tréning JIAS (Bratislava), Sindelar metóda (v procese) v centre dr. Sindelar (Bratislava).

V roku 2016 som absolvovala prvú atestačnú skúšku ako pedagogický zamestnanec s názvom Pracovné vyučovanie u žiakov s poruchou autistického spektra. Som mama dvoch krásnych dievčat, z toho jednej so špeciálnymi potrebami.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Pajorova 10, 040 01 Košice - Staré mesto

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com