Mgr. Karolína Tobiašová

ŠpecializáciaPsychológ v zdravotníctve a poradenskej činnosti

VzdelávanieFilozofická fakulta na Trnavskej univerzite v Trnave

Pracovné dniStreda 12:00 - 17:30 - Štvrtok 8.00 - 13:30 a Piatok - 8:00-13:00

Mgr. Karolína Tobiašová

Som absolventkou jednoodborového štúdia psychológie Filozofickej fakulty na Trnavskej univerzite v Trnave, so zameraním na edukačnú, klinickú a poradenskú psychológiu, ktoré som si doplnila aj pedagogickým vzdelaním s možnosťou výuky v oblasti psychológie a lektorovania. Po ukončení štúdia som absolvovala ročný kurz Symbolicko – relaxačnej psychoterapie v Košiciach. V danom období som pôsobila na ambulancii klinickej psychológie, kde som sa venovala najmä diagnostickej a poradenskej práci s dospelou klientelou.

Dlhodobo som pôsobila v oblasti školstva – ako poradenský psychológ na internáte, školský psychológ na viacerých stredných školách a tiež v školskom poradenskom centre (CPPPaP). Mám bohaté skúsenosti s prácou so skupinami, ako aj individuálnou klientelou – najmä v období citlivého obdobia dospievania, kde som poskytovala poradenstvo alebo terapeutické vedenie, v rámci práce na školách aj krízovú intervenciu. Diagnosticky som sa venovala najmä ťažkostiam v učení, diagnostike profesionálnej orientácie a školskej zrelosti u detí.

Vo svojej práci čerpám aj z pôsobenia v komerčnej sfére – v rámci personálneho oddelenia so zameraním najmä na výber nových zamestnancov, ako aj z pôsobenia v medzinárodnom korporátnom prostredí. Príležitostne naďalej lektorujem a poskytujem poradenské služby aj pre firmy. Istý čas som strávila v zahraničí, čo je životná skúsenosť rozširujúca moje zručnosti a možnosti podpory aj pre klientov žijúcich v odlišných životných kontextoch a náročných situáciách mimo bežnej komfortnej zóny a domoviny.

Absolvovala som Kurz krízovej intervencie na školách a viaceré krátkodobé kurzy zamerané na špecifické oblasti poradenskej, terapeutickej a diagnostickej práce s klientom (Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore; Práca s telom v Geštalt terapii; Lüscherov farebný test,…).

Ukončila som dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, čo je mojou hlavnou metódou a prístupom pri práci s klientelou – detskou i dospelou. Verím, že každý disponuje dostatočnými zdrojmi zvládania záťaže, niekedy je len ťažšie sa k nim dostať. Pri zvyšovaní sebauvedomenia, ako základného východiska pre zmenu, a sprevádzaní klienta na ceste k zmene rada tvorivo  využívam metaforické karty, kresbu, imaginácie, relaxácie a iné.

T-PSYCHOS. s.r.o., Ambulancia klinickej psychológie, Panelová 2, 040 01 Košice

Zavolajte nám

Zavolajte nám

0905 89 28 25

Napíšte nám

Napíšte nám

tpsychos2017@gmail.com